Vi på Perroy älskar fastighetsutveckling.
Vi hjälper våra kunder att utveckla såväl befintliga som nya lokaler och byggklar mark.

Med ett flexibelt arbetssätt, och kundanpassade lösningar, skapar vi lösningar för de utmaningar just ditt företag står inför.

Kort och gott. Vi hjälper dig att utveckla dina fastighetsaffärer.

PÅGÅENDE PROJEKT

  • Byggherreombud för cirka 1 800 kvm nyproduktion av kontor och lager i Linköping
  • Uthyrning av verksamhetslokaler i Motala på Luxor Center, cirka 38 000 kvm vakanser
  • Uthyrning av lager och kontorslokal i Tornby, Linköping, cirka 300 kvm
  • Support till försäljning och utveckling av central mark i Linköping för bostadsändamål
  • Uthyrning av planerad nyproduktion av lokaler i Tornby, Linköping, ca 580 kvm lokaler
  • Uthyrning av restaurang i centrala Linköping på ca 250 kvm

BESKrivning tjänster

Fastighetsutveckling

Vi hjälper våra kunder utveckla befintliga som nya lokaler. Vi skapar också koncept för byggklar mark.

Fastighetsutveckling kan också handla om att skapa de bästa av förutsättningar för god samverkan mellan fastighetägare och hyresgäst. Därför kan vi supporta i arbetet med utveckla och eller förbättra hyresgästens verksamhet genom att förändra sitt hyresförhållande, och därigenom skapa en långsiktig lösning för både hyresgäst som fastighetsägare.

Byggherrerepresentation

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva kundens projekt. Vi företräder kunden gentemot konsulter, entreprenörer och myndigheter.

Uthyrning av lokaler för hyresgäster

Vi arbetar aktivt med att hyra ut hyresgästens lokaler då hyresgästen behöver minska sina ytor, förändra sina lokaler eller helt enkel flytta till nya lokaler.

Uthyrning av lokaler för fastighetsägare

På uppdrag sköter vi uthyrning av lokaler så att fastighetsägare med andra huvudsakliga verksamheter kan fokusera på rätt saker.

OM FÖRETAGET

Perroy fastighetsutveckling har ett flexibelt arbetssätt och anpassar alltid lösningen efter de unika utmaningar som just ditt företag står inför.

Bakom företaget står Roy Karlsson, med lång internationell erfarenhet inom fastighetsvärlden. Från början av 1990-talet har Roy haft en rad ledande befattningar hos flera medelstora och stora företag. Ansvarsområdena har berört alltifrån uthyrning, lokalplanering, fastighetsförvaltning, projektutveckling och förvärv av fastigheter.

KONTAKT

Hör av dig så med dina önskemål och utmaningar så kan vi berätta hur vi kan hjälpa till!